ZASTOSOWANIE

Help desk / Dział utrzymania

Rozwiązanie dla firm posiadające w swojej strukturze  dział helpdesk lub dział wsparcia użytkowników.

Firmy produkcyjne

Rozwiązanie przeznaczone dla firm produkcyjnych do obsługi zgłoszeń serwisowych, gwarancji i reklamacji

Działy wsparcia IT

Rozwiązanie przeznaczone dla firm mających w swojej strukturze własne działy wsparcia technicznego i utrzymania systemów.

Firmy handlowe

Rozwiązanie przeznaczone dla sieci handlowych, firm dystrybucyjnych oraz hurtowni do obsługi reklamacji.

Serwis AGD i RTV

Rozwiązanie przeznaczone dla pojedynczych punktów lub sieci serwisów naprawczych AGD i RTV.

Firmy usługowe

Rozwiązanie przeznaczone dla firm usługowych do obsługi dużej liczby zgłoszeń od swoich klientów.