NAPOTKANE PROBLEMY W DZIAŁACH WSPARCIA IT

Poniżej zamieściliśmy wybrane problemy jakie mogą wystąpić w dziale wsparcia IT w związku z brakiem sprawnego systemu do obsługi zgłoszeń:

 • Firma nie posiada sprawnego systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń serwisowych, który by zapewnił monitorowanie czasów obsługi zgłoszeń – w konsekwencji powoduje to przeterminowanie  zarejestrowanych zgłoszeń, co z kolei przyczynia się do głębokiej frustracji pracowników i klientów czekających na rozwiązanie swoich spraw.
 • Brak narzędzia do bieżącej analizy parametrów SLA umów serwisowych – pracownicy poświęcają sporo czasu przeliczając czas obsługi zgłoszenia, analizując przy tym czy nie zostały przekroczone parametry SLA umów serwisowych.
 • Brak wiedzy  na temat zasadności zgłoszeń, sposobów rozwiązania, typowych błędów i problemów – przy obsłudze dużej liczby zgłoszeń pracownicy  wsparcia IT tracą czas na ponowne wyszukanie rozwiązania problemu, który już wcześniej został rozwiązany przez inne osoby.
 • Pracownicy w firmie nie wiedzą jaki jest status ich zgłoszeń – funkcjonujące w firmie rozwiązanie nie zapewnia podglądu statusu zgłoszonych spraw.

Wdrożenie systemu

System eSerwisowanie to rozwiązanie, które zapewni pracownikom w dziale wsparcia IT sprawną obsługę zgłoszeń serwisowych począwszy od momentu zgłoszenia problemu, poprzez zarejestrowanie i procesowanie zgłoszenia, a kończąc na zamknięciu zgłoszenia.

Poniżej przedstawiamy przykładowy harmonogram wdrożenia systemu eSerwisowanie dla działu wsparcia IT (ok 10 osób).

Etap 1 Przygotowanie do wdrożenia

 • Ustalenie przebiegu procesów obsługi zgłoszeń serwisowych
 • Ustalenie zakresu integracji z systemami  zewnętrznymi
 • Zdefiniowanie zakresu danych do migracji (jeżeli wymagane)

Etap 2 Wdrożenie systemu eSerwisowanie

 • Konfiguracja i personalizacja systemu
 • Wykonanie przyrostowej migracji danych
 • Uruchomienie mechanizmów integracji z systemami zewnętrznymi
 • Wykonanie pełnej migracji danych
 • Uruchomienie produkcyjne systemu

Przedstawiony harmonogram ma  charakter poglądowy i może się różnić w zależności od skali zespołu wsparcia IT i wymaganych integracji.

Korzyści z wdrożenia systemu eSerwisowanie

Wdrażając system eSerwisowanie firma osiąga realne korzyści związane ze sprawniej funkcjonującym działem wsparcia IT:

 • lepsze zarządzanie zgłoszeniami
 • pełna kontrola nad przeterminowanymi i zdublowanymi zgłoszeniami
 • sprawniejsza komunikacja z pracownikami i klientami
 • standaryzacja i automatyzacja procesu obsługi zgłoszeń serwisowych
 • lepsze zarządzanie projektami usług serwisowych
 • lepsze zarządzanie czasem pracy serwisantów
 • obsługa zgłoszeń przez firmy zewnętrzne
 • oszczędności w obsłudze powtarzających się problemów dzięki wykorzystaniu Bazy wiedzy
 • prezentacji danych o zgłoszeniu poprzez aplikację mobilną
 • eskalacje zgłoszeń w wymiarze procentowym i godzinnym,
 • kierownictwo firmy zyskuje wiarygodne dane na temat obsługiwanych zgłoszeń
 • zarządzanie umowami serwisowymi i bieżąca kontrola parametrów SLA
 • szybkie wdrożenie nowych pracowników