NAPOTKANE PROBLEMY W SERWISACH AGD I RTV

Poniżej zamieściliśmy wybrane problemy jakie mogą wystąpić w serwisie AGD lub RTV w związku z brakiem sprawnego systemu do obsługi zgłoszeń:

 • Firma nie posiada sprawnego systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń serwisowych, który by zapewnił monitorowanie czasów obsługi zgłoszeń – w konsekwencji powoduje to przeterminowanie zgłoszeń.
 • Zgłoszenia naprawy czy reklamacji naprawy sprzętu AGD rejestrowane są w pliku excel – w konsekwencji powoduje to problemy z terminową obsługą zgłoszeń.
 • Terminy wizyt wprowadzane są przez sekretarkę do terminarza papierowego. Technik na koniec dnia spisuje listę zleceń do wykonania na następny dzień – brak bieżącej kontroli nad realizacją zarejestrowanych zgłoszeń powoduje mnóstwo pomyłek i reklamacji ze strony klientów.
 • Właściciel firmy nie jest w w stanie w prosty sposób ocenić ile zostało realizowanych zgłoszeń  w danym miesiącu – brak prostego narzędzia raportowego uniemożliwiającego otrzymanie informacji o liczbie zgłoszeń będących aktualnie w realizacji, ile zgłoszeń czeka na odbiór z serwisu gwarancyjnego, czego dotyczą naprawy, jaki jest średni czas naprawy.
 • Klienci nie wiedzą jaki jest status ich spraw – funkcjonujące w firmie rozwiązanie nie zapewnia klientom podglądu statusu zgłoszonych spraw. Komunikacja z klientami odbywa się albo poprzez e-mail albo telefonicznie.

Wdrożenie systemu

Wdrożenie systemu eSerwisowanie jest uzależnione od wielkości serwisu, w szczególności czy jest to serwis AGD, RTV wielooddziałowy i zakresu oferowanych usług.

Rekomendowany przez nas harmonogram powinien obejmować następujące czynności

 • Konfiguracja i personalizacja systemu
 • Przygotowanie słowników
 • Przygotowanie danych do importu danych (klienci, podwykonawcy,  zewnętrzne serwisy gwarancyjne, realizowane obecnie zgłoszenia)
 • Przygotowanie i wykonanie migracji danych (jeżeli przenosimy dane z innego systemu)
 • Uruchomienie produkcyjne systemu


Korzyści z wdrożenia systemu eSerwisowanie

Wdrażając system eSerwisowanie serwis AGD, RTV osiąga realne korzyści związane ze sprawniejszą realizacją usług, w tym:

 • lepsze zarządzanie zgłoszeniami
 • pełna kontrola nad przeterminowanymi i zdublowanymi zgłoszeniami
 • standaryzacja i automatyzacja procesu obsługi zgłoszeń serwisowych
 • lepsze zarządzanie czasem pracy serwisantów
 • obsługa zgłoszeń przez firmy zewnętrzne i podwykonawców
 • dostęp do statystyk zgłaszanych problemów, gwarancji
 • dostęp do statystyk zgłoszeń, w tym: ile zgłoszeń jest aktualnie w reklamacji, ile zgłoszeń jest czeka na serwis / w jakim okresie jest najwięcej zgłoszeń serwisowych / czego dotycząc e najczęstsze zgłoszenia
 • oszczędności w obsłudze powtarzających się problemów dzięki wykorzystaniu Bazy wiedzy
 • monitorowanie statusu zgłoszeń reklamacyjnych i gwarancyjnych przez klientów on-line
 • dostęp do statusu napraw poprzez urządzenia mobilne