SOLVER – Harmonogramowanie produkcji

W jaki sposób zaplanować działanie linii produkcyjnej, aby zminimalizować zapasy magazynowe, zagwarantować właściwą jakość produktów oraz zoptymalizować koszty wytworzenia. To jest z problem z jakim boryka się sporo przedsiębiorstw produkcyjnych. Pomimo iż jest wiele teorii na ten temat, to jednak wciąż brakuje narzędzi do analizy optymalnego modelu wytwarzania lub też do analizy wariantowej co się opłaca wytwarzać a co nie.

Zaprojektowany model ma na celu zaplanowanie produkcji z uwzględnieniem półproduktów, ograniczeń maszyn, przewidywanej wielkości sprzedaży, przezbrojeń, dostępności i wydajności maszyn produkcyjnych. Celem jest znalezienie optymalnego kosztowo harmonogramu produkcji produktów i półproduktów uwzględniając przy tym nie tylko koszt materiałów, ale również koszt przezbrojenia, koszt przestoju maszyn oraz wzajemne powiązania pomiędzy maszynami.

Potrzebne dane wejściowe:

 • Parametry maszyn wykonujących proces produkcyjny
 • Wydajność produkcji
 • Parametry produkowanych artykułów i półproduktów
 • Powiązanie artykułów z półproduktam
 • Charakterystyka przezbrojeń maszyn
 • Stan początkowy produkcji artykułów i półproduktów
 • Skład produkowanych artykułów i półproduktów
 • Plan sprzedaży produktów

Wynik:

 • Harmonogram pracy maszyn
 • Harmonogram produkcji artykułów i półproduktów
 • Stan wyprodukowanych artykułów i półproduktów na dzień