SOLVER – Grafik zasobów

Problem optymalizacji zasobów, to szerokie zagadnienie. Jednym z zagadnień jest tu optymalne ułożenie harmonogramu dostępności zasobów (zwany potoczenie grafikiem zasobów). To zagadnienie dotyczy zarówno firm projektowych, jak i firm usługowych pracujących w układzie wielozmianowym, gdzie ułożenie grafiku dostępności zasobów stanowi niejednokrotnie spore wyzwanie dla managerów/ kierowników. Zadanie układania grafiku zasobów komplikuje się, gdy trzeba uwzględnić ograniczenia pracowników, w tym: choroby, urlopy, wzajemne powiązania czy ograniczenia co do sumarycznego czasu pracy. Problem jest do rozwiązania samodzielnie, gdy liczba zasobów wynosi kilkanaście, ale w przypadku gdy liczba zasobów wzrasta znalezienie konfiguracji zasobów optymalnej kosztowo zaczyna być sporym wyzwaniem.

Model ma na celu optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów w ramach obsługi procesów (call center, systemy wsparcia, suport techniczny, etc), gdzie istotne jest obsadzenie zasobów ludzkich wg grafika ich dostępności uwzględniając ich planowaną niedostępność, absencje, wzajemnie powiązania i wykluczenia, wymagane kompetencje i koszt wewnętrzny.

Zaprojektowany model wyszukuje optymalne kosztowo ułożenie grafika dostępności zasobów, uwzględniając przy tym  wszystkie składniki wynagrodzeń i ograniczenia wynikające z kodeksu pracy (maksymalny czas pracy w ciągu dnia, maksymalny czas pracy w tygodniu, dodatki w godzinach nocnych, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, etc.). Przy czym, zasobem nie musi tu być tylko osoba, zasobem mogą być też pojazdy, urządzenia które są wykorzystywane przy świadczeniu usług przez firmę.

Konfiguracja wzajemnych wykluczeń i planowanej niedostępności pozwala tworzyć wiele wariantów optymalizacji zasobów.

Potrzebne dane wejściowe:

  • Lista zasobów
  • Wyłączenia z dostępności
  • Wyłączenia wzajemne
  • Wymagane kompetencje
  • Zdefiniowane zmiany w czasie pracy
  • Zapotrzebowanie na zasoby w ujęciu dziennym

Wynik:

  • Plan optymalnego wykorzystania zasobów
  • Liczba wypracowanych godzin w tygodniu/ miesiącu przez każdy zasób